close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 •  

   

  Ambasada RP w Nowym Delhi

   

   

  PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019

   

  Rodzaj zamówienia

  Lp.

  Przedmiot zamówienia publicznego

  Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

  Orientacyjna wartość zamówienia

  Przewidywany termin wszczęcia postępowania (kwartał)

  dostawy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  usługi

  1

  Ochrona  fizyczna Ambasady RP i Rezydencji Ambasadora RP w Nowym Delhi na okres 18 miesięcy

  Tryb z wolnej ręki

  135 000 euro

  III

   

  2

  Wymiana wentylacji z filtracją powietrza w 7 mieszkaniach pracowniczych przy ul. Shantipath, Chanakyapuri w Nowym Delhi

  Tryb z wolnej ręki

  143 000 euro

  II

  3

  Obsługa serwisowa i techniczna obiektów Ambasady RP przy ul. Shantipath, Chanakyapuri w Nowym Delhi oraz Rezydencji Ambasadora przy ul. Tilak Marg 1 w Nowym Delhi na okres 12 m-cy

  Tryb z wolnej ręki

  71 533  euro

  I

  4

  Świadczenie usług przyjmowania wniosków wizowych w rozumieniu art. 43 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13.07.2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (WKW) na terytorium Indii na rzecz Zamawiającego – Ambasady RP w Nowym Delhi oraz w imieniu i na rzecz Konsulatu Generalnego w Mumbaju

  Zamówienie na usług i społeczne i inne szczególne usługi

  2 057 000 euro

  I

   

   

   

   

   

  roboty budowlane

   

   

   

   

   

   

   


   

  NUMER ZAMÓWIENIA

   

  AMB.NDE.74-4.2018

  DATA PUBLIKACJI

   

  2019.02.01

  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

   

  Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)

   

  75211110

  RODZAJ ZAMÓWIENIA

   

  Usługa

  OSOBY DO KONTAKTU

   

  Zbigniew Igielski, Jakub Żaczek

   

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przyjmowania wniosków wizowych w rozumieniu art. 43 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13.7.2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (WKW) na terytorium Republiki Indii na rzecz Zamawiającego – Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Delhi oraz w imieniu i na rzecz Konsulatu Generalnego RP w Mumbaju.

  ZAŁĄCZNIKI:

   

   

  Pliki do pobrania z dnia 1 lutego 2019 r.

  1.     Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania plik PDF)
  2.     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania plik PDF)

  Pliki do pobrania z dnia 21 lutego 2019 r.

   

  1. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (do pobrania plik PDF)
  2. SIWZ po zmianach z dnia 21 lutego 2019r. (do pobrania plik PDF)
  3. Załączniki do SIWZ od 3 do 8 wersji edytowalnej (do pobrania plik WORD)
  4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (do pobrania plik PDF)

   

  Informacja dotycząca złożonych ofert w dniu 07 marca 2019 r. (do pobrania plik PDF)

  Uzupełnienie informacji dotyczącej złożonych ofert (do pobrania plik PDF)

   

     


      

  NUMER ZAMÓWIENIA

   

  510023268-N-2019

  DATA PUBLIKACJI

   

  2019.02.06

  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

   

  Z wolnej ręki

  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)

   

  50000000-5

  RODZAJ ZAMÓWIENIA

   

  Usługa

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

   

  Obsługa serwisowa techniczna obiektów Ambasady RP  przy ul.Shantipath 50-M, Chanakyapuri w Nowym Delhi oraz rezydencji Ambasadora RP przy ul. Tilak Marg 1 w Nowym Delhi od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.