close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • E-KONSULAT

 •  

  System e-Konsulat jest to aplikacja w sieci publicznej Internet dostępna w ośmiu językach, w tym polskim i angielskim, umożliwiająca:

  •  rezerwację terminu wizyty w urzędzie

  E-konsulat umożliwia elektroniczne rezerwowanie terminów wizyt w godzinach pracy okienka konsularnego.

  • wypełnienie on-line formularza wizowego oraz jego wydrukowanie

   

  Funkcja ta dotyczy cudzoziemców ubiegających się o wydanie wizy i wspomaga poprawne wypełnienie wniosku, a następnie jego wydrukowanie. W niedługim czasie wnioski wypełniane odręcznie przestaną być przyjmowane z uwagi na ich nieczytelność. 

  • elektroniczną rejestrację formularza wizowego na placówce 

   

  Niniejsza funkcja pozwala nie tylko na poprawne wypełnienie formularza on-line, ale również na jego elektroniczne przesłanie do placówki. UWAGA: Przekazanie wniosku w formie elektronicznej do urzędu nie oznacza jego automatycznego przyjęcia. Nie biegnie również od tego momentu termin na jego rozpatrzenie, ani też nie zwalnia to aplikanta z obowiązku dostarczenia własnoręcznie podpisanego formularza.  
   

  Zapoznaj się z e-Konsulatem!

  https://secure2.e-konsulat.gov.pl/

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: