close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PROGRAM STYPENDIALNY

 •  

  Programy stypendialne


  „Polska pomoc” stwarza obcokrajowcom perspektywę przyjazdu do Polski w celu zdobycia wyższego wykształcenia. Studenci i doktoranci z krajów rozwijających się mogą ubiegać się o stypendia oraz możliwość nieodpłatnej nauki za pośrednictwem programów stypendialnych realizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej. Poszczególne programy oferują możliwość wyboru nauki na wielu, zróżnicowanych kierunkach studiów, odpowiadających potrzebom stypendystów.


  Zaletą polskiej oferty edukacyjnej jest bardzo wysoki poziom kształcenia przy stosunkowo niskich kosztach studiowania i utrzymania. Studiujący w Polsce obcokrajowcy zdobywają wiedzę i doświadczenie, które mogą wykorzystać na rzecz poprawy warunków życia i rozwoju swoich krajów. Mają również możliwość poznania polskiej kultury, języka i zwyczajów, a także nawiązania znajomości, które będą procentowały w ich dalszym życiu zawodowym.


  Informacje o aktualnej ofercie programów stypendialnych finansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego można znaleźć na stronie internetowej programu „polska pomoc”: https://www.polskapomoc.gov.pl/Programy,stypendialne,1949.html.